Senin, 21 November 2011

Contoh Soal Bahasa Inggris Kelas 4 SD


1)   
KELAS IV

 
Ten  = .....
a.    10                    b.   11              c.   12                          d.   13

2)    Book  =.....
a.    Jendela          b.   Pena         c.   Buku                     d.   Penggaris

3)    This is a chair  = ....
a.    Ini meja           b.   Ini kunci   c.   Ini buku                d. Ini kursi

4)    Hidung  = ....
a.    Eye                  b.   Nose         c.   Hair                       d.   Neck

5)    Teacher  = ....
a.    Guru               b.   Perawat    c.   Polisi                    d.   Petani

6)    TO BE  dari  I ... Deni adalah ?
a.    am                   b.   is               c.   are                                    d.   a

7)    Kamu polisi  = ....
a.    We are policeman                 c.   She is policeman
b.    He is policeman                    d.   You are policeman

8)    Kalimat negatif (-) dari (+) He is a doctor adalah ...
a.    We are doctors                     c.   She is not a doctor
b.    He is not a doctor                 d.   She is a doctor

9)    Read  = ....
Menulis          b.   Menggambar       c.   Membaca             d.  Menyanyi

10) Tidur  = ...
a.    Buy                 b.   Sleep        c.   Clean                    d.  Sell

11) Kalimat tanya (?) dari (+) She is a nurse adalah ...
a.    She is not a nurse ?             c.   Is she a nurse ?
b.    He is not a nurse ?               d.   Is he not a nurse ?

12) Danau  = ....
a.    Hill                  b.   Bridge      c.   Lake                      d.   Forest

13) 17  = ...
a.    Sixteen           b.   Seventeen          c.   Eighteen              d.   Nineteen

14) This is .... (jam)
a.    Clock              b.   Chair        c.   Table                    d.   Map

15) This is my ear =
a.    Ini mulut saya                        c.   Ini hidung saya
b.    Ini mata saya                          d.   Ini telinga saya

16) 25  = ....
a.    Twenty two                            c.   Twenty four
b.    Twenty three                         d.   Twenty five

17) Desa = ...
a.    Hill                  b.   Lake                     c.   Forest                   d.   Vilagge

18) Write  = ...
a.    Menulis          b.   Membaca             c.   Mendengar          d.   Menyanyi

19) 4  = ....
a.    Three             b.   Four                      c.   Five                      d.   Six

20) TO BE dari She ... a doctor adalah ?
a.    are                  b.   am                         c.   is                           d.   an

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar